Ortos
Protes & Material

Aktuellt

2020-03-20
Bäste kund, När det gäller hantering av returer försöker vi alltid vara flexibla även om vi i grunden haf...
Läs mer...

 Försäljningsvillkor

Kontaktuppgifter till Embreis AB:


Telefon: 08-410 621 00
 E-post: info@embreis.com
 Adress: Embreis AB Tumstocksvägen 11 A, 187 66 Täby Organisationsnummer: 556753-2857
 Moms-registreringsnummer: VAT SE 556753-2857


Följande allmänna villkor gäller för försäljning av produkter och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av Embreis AB, nedan kallat Säljaren, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Säljaren. Vid försäljning till konsument tillämpar Säljaren de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.


Beställning

Beställning av produkterna sker via Säljarens hemsida, telefon eller mejl. Vid beställning träffas avtal först när Säljaren bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via mejl. Säljaren ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Säljaren förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Säljarens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Säljaren rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Säljarens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Säljaren ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.


Leveransvillkor

Säljaren levererar alla produkter i samarbete med speditörerna PostNord (Posten), DHL och FedEx. Vid större leveranser kan undantag ske. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar men varierar med produkt typ. Innehåller ordern beställningsvaror inväntar Säljaren varan innan leverans till Kunden sker. Om Säljaren inte kan leverera hela beställningen inom 14 dagar kommer Säljaren att del leverera beställningen utan extra kostnad för Kunden.


Vid utlämningen/leveransen av Produkterna ska Kunden alltid uppvisa legitimation. Om leveransförsening uppstår meddelar Säljaren Kunden detta via mejl. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via brev eller mejl. Säljaren betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 30 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall Säljarens leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Säljaren. Säljaren förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.


Säljaren ansvarar för transportrisken, det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.


Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till Säljarens kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfälle att godset emottagits. Kunden ansvarar därför för att av emballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset.


I händelse av transportskada får inte produkten användas av Kunden och Kunden måste också behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.


Priser och betalning

Alla priser och avgifter som anges på Säljarens webbplats är angivna exkl moms, moms och eventuella fraktkostnader redovisas innan köpet ska bekräftas.


Betalningsvillkor är 30 dgr netto efter faktura datum om inte annan överenskommelse finns.

 

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga beställningar.


Garanti och reklamationsrätt

 

Vid reklamationer och garantiärenden är Kunden skyldig att snarast anmäla felet till info@embreis.com
och därefter följa Säljarens instruktioner. Efter att Säljaren mottagit den returnerade varan kommer Säljaren att behandla ärendet inom 30 dagar. Säljaren ersätter Kunden för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation.


Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Köplagens regler.

 

Force Majeure

Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelse gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

 

Tvister och lagval

På dessa köpvillkor ska svensk lag tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vid frågor eller funderingar om Säljarens allmänna villkor kontaktas kundtjänst via mejl: info@embreis.com.

Chattfunktionen är under uppbyggnad.nyhetreg.jpg

youtube.embreis.jpg
 
embreis.produktkatalog.gif
 
Streifeneder
 
Thailand_katalog_puff.jpg